รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดดินดอน
หมู่ที่ 3 บ้านดินดอน   ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
เบอร์แฟกส์ -
Email : watdindon@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :