กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูลำใย ปิยจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี