กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูลำใย ปิยจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี