ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภัสรา ล้วนศิริ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2565,16:58   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรวรรณ สุตระ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2565,16:58   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัชชานันท์ ยอดโรจน์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2565,16:57   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญสุข
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2565,16:55   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกันต์ธีภพ บำเพิงกาญจน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,11:18   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย ธนภัทร คุ้มขนาบ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,11:15   อ่าน 167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดี"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเตชินท์ แสงมณี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,11:13   อ่าน 173 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภานุพงศ์ ยอดพิจิตร
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,21:19   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดี"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัชชานันท์ ยอดโรจน์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,21:16   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา โครงการ ๑๐๐ ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัยยาวีร์ โชครักษ์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,11:54   อ่าน 219 ครั้ง