ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกันต์ธีภพ บำเพิงกาญจน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,11:18   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย ธนภัทร คุ้มขนาบ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,11:15   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดี"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเตชินท์ แสงมณี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,11:13   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดีเยี่ยม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภานุพงศ์ ยอดพิจิตร
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,21:19   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ " ตอบคำถามในระดับประถมศึกษา ได้คะแนนระดับ ดี"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัชชานันท์ ยอดโรจน์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,21:16   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา โครงการ ๑๐๐ ข้อคิด สร้างสรรค์ชีวิต วันวิสาขบูชา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัยยาวีร์ โชครักษ์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,11:54   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐนนท์ สังขรัตน์, เด็กชายเผด็จ กำลังใบ, เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดพิจิตร, เด็กชายอริยถัช สินธู, เด็
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:38   อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ชื่อนักเรียน : ด็กหญิงอัยยาวีร์ โชครักษ์, เด็กชายทุน ปาณะศรี, เด็กชายเขตต์อรัญ ยอดสำรวย และเด็กหญิงประภัสสร กำจรฤทธ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:27   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร่วมการประกวด อ่านฟังเสียง ระดับ ป.4-6 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงศ์ จิตสมพงศ์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:20   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประกวด อ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญสุข
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:15   อ่าน 165 ครั้ง