ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐนนท์ สังขรัตน์, เด็กชายเผด็จ กำลังใบ, เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดพิจิตร, เด็กชายอริยถัช สินธู, เด็
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:38   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ชื่อนักเรียน : ด็กหญิงอัยยาวีร์ โชครักษ์, เด็กชายทุน ปาณะศรี, เด็กชายเขตต์อรัญ ยอดสำรวย และเด็กหญิงประภัสสร กำจรฤทธ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:27   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร่วมการประกวด อ่านฟังเสียง ระดับ ป.4-6 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงศ์ จิตสมพงศ์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:20   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประกวด อ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญสุข
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,15:15   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริยาภัทร หนูลาย, เด็กหญิงสิวารักษ์ ศรีประจันทร์ และเด็กหญิงอัยยาวีร์ โชครักษ์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:41   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐนนท์ สังขรัตน์, เด็กชายดิศนุวัฒน์ ปาณะศรี, เด็กชายปวฤทธิ์ วาสนะ, เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดพิจิตร
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:37   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิติพร ตรีโชติ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:24   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงครองขวัญ ศิริวรรณ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:20   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัชยา คำนวณจิต
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:19   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการแข่งเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญจนทิมา ฉิ้นฉิ้ว
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:17   อ่าน 32 ครั้ง