ผลงานนักเรียน
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เด็กชายณัฐนนท์ สังขรัตน์, เด็กชายดิศนุวัฒน์ ปาณะศรี, เด็กชายปวฤทธิ์ วาสนะ, เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดพิจิตร
รายละเอียดผลงาน

เด็กชายณัฐนนท์ สังขรัตน์, เด็กชายดิศนุวัฒน์ ปาณะศรี, เด็กชายปวฤทธิ์ วาสนะ, เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดพิจิตร, เด็กชายอริยถัช สินธู และเด็กชายเผด็จ กำลังใบ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 - 12 กันยายน 2662  ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ” โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ และโรงเรียนบ้านทวดทอง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 988.83 KB
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,14:37   อ่าน 17 ครั้ง