ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ฺBest Practice ผลการปฎิบัติงานเป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,11:29  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผุ้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,14:03  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2564,12:47  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร การอบรมออนไลน์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ชื่ออาจารย์ : ครูสุธิศา บิสลาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2564,12:46  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรการประชุมดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2564,15:19  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูยุคใหม่เรียนรู้การใช้ไอที
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,11:45  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English foundation in everyday life
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,11:44  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาและวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,21:32  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Communicative language Teaching
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,21:31  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Use of Pronouns
ชื่ออาจารย์ : ครูชุลีกร มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,21:30  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..